Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
 • Nedladdning av programvara

  Det enklaste sättet att säkerställa att din robotdammsugare är korrekt uppdaterad är att aktivera automatiska uppdateringar. Detta kan du göra genom att länka den till ditt hemnätverk via Dyson Link-appen.

  Om robotdammsugaren inte visas som ett WiFi-nätverk i enhetens nätverksinställningar kan du behöva aktivera robotens WiFi-mode.

  Följ instruktionerna nedan för att manuellt uppdatera programvaran.

 • Automatisk uppgradering via Dyson Link-appen

  Genom att ladda ner Dyson Link-appen kommer du att registreras för automatiska uppgraderingar

  När det finns en uppgradering tillgänglig för din robotdammsugare kommer denna att laddas ner och installeras automatiskt vid nästa möjliga tillfälle (när robotdammsugaren är inaktiv, placerad i dockan och ansluten till Wi-Fi)

  Medan en uppdatering pågår kommer en ring med blinkande lampor att visas. Avbryt inte uppdateringsprocessen innan den är helt klar. Tar du ur batteriet under en uppdatering kan det leda till bestående skador

  När uppdateringen är slutförd kommer lamporna släckas. Robotdammsugaren är nu redo att användas igen

 • Uppgradera manuellt via USB

  Din robotdammsugares programvara kan uppdateras med ett USB-minne om inget Wi-Fi-nätverk finns tillgängligt.

  Var god observera att maskinen inte levereras med ett USB-minne. För att uppgradera via USB måste du använda ett USB-minne som är formaterat till FAT32 med minst 256 MB ledigt utrymme.

  Klicka här för att ladda ner den senaste programvaran till ditt USB-minne, utan att döpa om den. Den här programvaran bör då vara det enda objektet på USB-minnet (dvs. det bör inte finnas några andra filer eller mappar).

  Observera: För vissa webbläsare kan filen visas i webbläsaren istället för att dyka upp som en uppmaning om att ladda ner den. Om detta skulle hända kan du välja "File" och sedan "Save As" (eller motsvarande steg för din valda webbläsare) för att spara filen på ditt USB.

  Releaseanteckningar för programvara

  Klicka här för de senaste versionerna av programvaran

  Programvaran uppdaterades senast 09/03/2022 (Version 7.003.2025)

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Den här uppdateringen fokuserar på att korrigera buggar.

  Programvaran uppdaterades senast 02/10/2020 (Version 6.5.12)

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Den här uppdateringen fokuserar på att korrigera buggar.

  Programvaran uppdaterades senast 04/09/2020 (Version 6.5.11)

  Den här uppdateringen för din Dyson 360 Heurist™-robotdammsugare introducerar en ny funktion samt några allmänna prestandaförbättringar.

  För ägare med en karta med utvalda zoner kan nu rikta sin robotdammsugare till att rengöra specifika zoner, t.ex. matplatser eller extra utsatta områden. Detta kan göras direkt eller genom att lägga till det i en schemalagd rengöring.

  Slå på "Auto-update software" i din Dyson Link-app för att säkerställa att din robotdammsugare automatiskt tar emot den senaste programvaran. Du kan kontrollera vilken programvaruversion du har i robotdammsugarens inställningar.

   

  (Robotdammsugarens programvara uppdaterades senast 05/11/2019 (Version 5.2.27))

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Denna uppdatering fokuserar på förbättringar gällande den allmänna tillförlitligheten.

  För ägare med en karta med utvalda zoner inkluderar detta främst:

  • Start-of-clean-förbättringar – din robotdammsugare kommer att lokalisera sig själv snabbare och navigera ännu bättre.

  Slå på "Auto-update software" i din Dyson Link-app för att säkerställa att din robotdammsugare automatiskt tar emot den senaste programvaran. Du kan kontrollera vilken programvaruversion du har i robotdammsugarens inställningar.

  (Robotdammsugarens programvara uppdaterades senast 20/08/2019 (Version 5.0.19))

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Den här uppdateringen fokuserar på att korrigera buggar.

  Du kan nu skapa "No climb"-områden där din robotdammsugare kommer att dammsuga men inte ta sig över hinder, och "No brush bar"-områden där din robotdammsugare kommer att dammsuga utan att använda borsthuvudet. Den här uppdateringen inkluderar också flera buggfixar.

  Slå på "Auto-update software" i din Dyson Link-app för att säkerställa att din robotdammsugare automatiskt tar emot den senaste programvaran. Du kan kontrollera vilken programvaruversion du har i robotdammsugarens inställningar.

  Släpptes 23/07/2019 (version 5.0.15)

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Den här uppdateringen fokuserar på prestandaförbättringar.

  För ägare med en karta med utvalda zoner inkluderar denna uppdatering främst:

  • Zone-by-zone-dammsugning – din robotdammsugare kommer nu att slutföra dammsugningen av en zon innan den rör sig vidare till en annan
  • Start-of-clean-förbättringar – din robotdammsugare kommer att försöka förstå var den befinner sig snabbare och med högre pålitlighet

  Slå på "Auto-update software" i din Dyson Link-app för att säkerställa att din robotdammsugare automatiskt tar emot den senaste programvaran. Du kan kontrollera vilken programvaruversion du har i robotdammsugarens inställningar.

  Släpptes 16.05.2019 (Version 4.2.5)

  Vad är nytt?

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Den här uppdateringen fokuserar på prestandaförbättringar.

  Slå på "Auto-update software" i din Dyson Link-app för att säkerställa att din robotdammsugare automatiskt tar emot den senaste programvaran. Du kan kontrollera vilken programvaruversion du har i robotdammsugarens inställningar. 

  Släpptes 17.04.2019 (Version 4.1.9)

  Vi släpper regelbundet programvaruuppdateringar för Dysons robotdammsugare 360 Heurist™. Den här uppdateringen fokuserar på prestandaförbättringar.

  Den här uppdateringen inkluderar främst:

  • Förbättrad zonprestanda
  • Autonom korrigering av vissa fel som kan uppstå på borsthuvudet

  Slå på "Auto-update software" i din Dyson Link-app för att säkerställa att din robotdammsugare automatiskt tar emot den senaste programvaran. Du kan kontrollera vilken programvaruversion du har i robotdammsugarens inställningar.

  Stäng av din robotdammsugare genom att trycka ner strömbrytaren tills lamporna slocknar. Ta bort efterfiltret och sätt in USB-minnet i USB-porten.

  Placera robotdammsugaren i dockningsstationen och se till att den är på (blått ljus indikerar att dockan är på).

  Slå på robotdammsugaren genom att hålla ner strömknappen i 10 sekunder tills en blå ring av animerade lampor börjar dyka upp.

  VARNING: Avbryt inte uppdateringsprocessen innan den är helt klar. Tar du ur batteriet eller USB-minnet under en uppdatering kan det leda till bestående skador.

  När uppdateringen är slutförd kommer lamporna att släckas. Då är det också säkert att koppla ur USB-minnet och byta filterhöljet.

 • Inaktivera, aktivera och återställ Wi-Fi

  Din robotdammsugare är automatiskt inställd på att regelbundet skicka ut en Wi-Fi-signal som kan användas som ett lokalt nätverk (även kallat "Wi-Fi"-läge). Detta läge kan stängas av med "OFF", slås på igen med "ON" eller "återställas" genom att följa anvisningarna nedan:

  Ladda ner Wi-Fi-programvaran "disable", "enable" eller "reset" från Dysons webbplats till ett USB-minne utan att döpa om det USB-minnet måste ha minst 256 MB ledigt utrymme och får inte innehålla några andra filer eller mappar.

  USB-minnet måste vara okrypterat och formaterat till FAT32 eller MS-DOS (FAT).

  Observera: För vissa webbläsare kan filen visas i webbläsaren istället för att dyka upp som en uppmaning om att ladda ner den. Om detta skulle inträffa:

  • Gå tillbaka till den här sidan med hjälp av webbläsarens bakåtknapp
  • Högerklicka på länken
  • Välj "Spara som..." (eller motsvarande text för din specifika webbläsare).
  • Spara filen på ditt USB-minne.

  Ta bort det bakre filtret från dammsugaren och sätt in USB-minnet i USB-porten på baksidan av maskinen.

  Placera robotdammsugaren i dockningsstationen och se till att den är på (blått ljus indikerar att dockan är på).

  Slå på apparaten genom att hålla ner strömknappen i 10 sekunder tills en blå ring av animerade lampor börjar dyka upp.

  Programvaran växlar automatiskt mellan "OFF", "ON" eller "reset" i Wi-Fi-läget (beroende på vilken fil du laddat ner)

  När uppdateringen är slutförd kommer robotdammsugaren stängas av

  Ta bort USB-minnet och sätt tillbaka filtret och filterhöljet. Robotdammsugaren är nu redo att användas som normalt

 • Inaktivera Wi-Fi

  Observera: För vissa webbläsare kan filen visas i webbläsaren istället för att dyka upp som en uppmaning om att ladda ner den. Om detta skulle hända kan du välja "File" och sedan "Save As" (eller motsvarande steg för din valda webbläsare) för att spara filen på ditt USB.

 • Aktivera Wi-Fi

  Observera: För vissa webbläsare kan filen visas i webbläsaren istället för att dyka upp som en uppmaning om att ladda ner den. Om detta skulle hända kan du välja "File" och sedan "Save As" (eller motsvarande steg för din valda webbläsare) för att spara filen på ditt USB.

 • Återställ Wi-Fi

  Klicka här för att ladda ner filen för återställning av Wi-Fi

  Detta kommer radera alla konfigurationer från robotdammsugaren gällande ditt hemnätverk.

  Observera: För vissa webbläsare kan filen visas i webbläsaren istället för att dyka upp som en uppmaning om att ladda ner den. Om detta skulle hända kan du välja "File" och sedan "Save As" (eller motsvarande steg för din valda webbläsare) för att spara filen på ditt USB.

  Om du återställer dina WiFi-inställningar måste du använda Dyson Link-appen för att ansluta robotdammsugaren till ditt hemnätverk igen.