Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf

  • 1 Filtrering testad mot ASTM F1977-04, testad i MAX mode.
  • 2 Sugeffekt testad enligt IEC 62885-2 CL5.8 och CL5.9, med full behållare i MAX mode.
  • 3 Den faktiska driftstiden kan variera beroende på läge, golvtyp och vilket tillbehör som används.