Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cool™-bordsfläkt (vit/silver)
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöring krävs

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda.

  • Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig rengöringsduk.
  • Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk
  • Hölje – rengör med en torr rengöringsduk eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Ansluter maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

En varningssignal och maskinen dras ut ur eluttaget.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån apparaten i minst 5 sekunder.

En varningssignal och maskinen dras ut ur eluttaget.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Löse detta problemet?

Koppla ifrån apparaten i minst 5 sekunder.

En varningssignal och maskinen dras ut ur eluttaget.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Kontakten kopplas in i eluttaget.

Löse detta problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sök efter blockeringar

Lossa loop amplifier genom att vrida den motsols tills den lossar från huvuddelen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Löse detta problemet?

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Luftflöde

På/Av

Oscillering

Vilotimer

Löse detta problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Testa maskinen

Tryck på och håll ned knappen på huvuddelen.

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Fungerar styrfunktionerna på själva maskinen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-01

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-01

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

313 kr

Byta fjärrkontrollens batteri

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Tryck på och håll ned knappen på huvuddelen.

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Vilotimer

Löse detta problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån apparaten i minst 5 sekunder.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Löse detta problemet?

Välj ett lämpligt alternativ

Använd inte maskinen i det här skicket.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen, så att den är lätt att komma åt och förvara.

Löse detta problemet?

_

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luta apparaten

Ställ maskinen står på en plan, stabil yta.

Luta loop amplifier lätt framåt.

Loopen ska stanna i det läge den lämnades i.

Löse detta problemet?

Montera maskinen

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen, så att den är lätt att komma åt och förvara.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda

  • Tryck på Standby-knappen på apparaten för att sätta på/stänga av den.
  • Tryck på och håll ned Standby-knappen på apparaten för att justera luftflödet.
  • Luftflödet ökar till högsta möjliga innan det minskar.

Obs! Funktionerna för svängning och timer kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda

På/Av

Oscillering På/Av.

Obs! Funktionerna för svängning kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Luftflödesreglering

Vilotimer.

Obs! Timerfunktionerna kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ anvisningarna i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Effekt

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen. Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

Obs! Fjärrkontrollen kan fästas högst upp på apparaten med knapparna riktade nedåt.

Oscillering

Stäng av eller sätt på oscilleringen med fjärrkontrollen.

Luftflöde

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att bläddra igenom inställningarna från 1 till 10.

Timer

Välj önskad tid för att ställa in vilotimern. När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge. Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Lutning

Håll varsamt i den nedre och den övre delen av loop amplifier. Luta framåt eller bakåt för önskad vinkel på luftflödet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?