Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Omni-glide
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tömning av papperskorgen-steg för steg

Töm så snart smutsen når MAX-markören – låt den inte bli överfylld. Se till att maskinen inte är ansluten till laddaren när du tömmer den genomskinliga behållaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

Töm ut smutsen

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Apparatens sugeffekt varierar beroende på vilket effektläge som har valts. Boost-läget har största effekten.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Ta bort alla verktyg och tillbehör från maskinen t.ex. stav, rengöringshuvud, spaltverktyg. Se till att soptunnan är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Ta bort skyddet och borsthuvudet

Ta bort Hair screw-tillbehöret från maskinen.

Tryck upp bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa skyddet på munstycket.

Dra av skyddet på munstycket från verktygets huvuddel.

Leta efter hinder

Dra bestämt i borsthuvudet för att separera det från huvuddelen.

Leta efter och ta bort blockeringar från alla tre delar av ditt Hair screw-tillbehör

Hair screw-tillbehöret går inte att tvätta. Torka av det med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte heller rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Skjut in höljet på verktygets huvuddel.

Tryck upp den röda spaken för att låsa rengöringshuvudets lock.

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Fäst skaftet och städmunstycket och testa apparaten.

Löse detta problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Sätt på och prova maskinen.

Filter

Reservdelsnr 965241-01

Filter

Filter

Reservdelsnr 965241-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Filter

Reservdelsnr 965241-01

<p>Filter till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

592 kr

Se mer

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen huvudsakligen används i Max-läge.

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Titta efter ändlocket på sidan på det motoriserade minimunstycket. Med ett mynt, vrid ändlocket motsols ett kvarts varv, för att ta bort borsthuvudet.

OBS: En hänglåsikon med hänvisningspilar visar hur du låser upp ändlocket.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från Quick-release motordrivet minimunstycke och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Borststången, som nu är fri från skräp, kan sättas in i rengöringshuvudet igen. Fäst ändkåpan ordentligt

Borsthuvudet och locket byts ut.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Tryck ner spärrknappen på munstycket för att lossa det från skaftet.

Tryck på knappen på ovansidan av munstycket för att lossa borstvalsarna. Skjut ut från munstycket.

Dra bort borstvalsarna från ändlocket och lägg ändlocket åt sidan. Ändlocket får inte tvättas.

Ta bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera om det finns några blockeringar i mynningen på munstycket (där munstycket är sammankopplat med skaftet). Se till att det inte byggs upp damm eller smuts i den lilla springan mellan borstvalsen och mynningen på munstycket.

Varje borstvals är konstruerad för att passa en specifik position på ändlocket, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borstvalsarna är monterade på rätt position. Skjut tillbaka de monterade borstvalsarna i munstycket.

Löse detta problemet?

Tvätta borsthuvudena – steg för steg

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte heller rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Tryck ner spärrknappen på munstycket för att lossa det från skaftet.

Tryck på knappen på ovansidan av munstycket för att lossa borstvalsarna. Skjut ut från munstycket.

Dra bort borstvalsarna från ändlocket och lägg ändlocket åt sidan. Ändlocket får inte tvättas.

Håll borstvalsarna under rinnande vatten och gnugga försiktigt med fingrarna för att ta bort eventuellt ludd eller smuts. Fortsätt skölja tills vattnet är helt klart.

Ställ borstarna upprätt. Låt torka helt i minst 24 timmar. Se till att borstarna är helt torra innan de sätts tillbaka.

Varje borstvals är konstruerad för att passa en specifik position på ändlocket, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borstvalsarna är monterade på rätt position. Skjut tillbaka de monterade borstvalsarna i munstycket.

Munstyckets hölje går inte att tvätta och ska endast torkas rent med en fuktig och luddfri rengöringsduk.

Sätt tillbaka städmunstycket på maskinen.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Kontrollera höljets öppning

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Ta bort alla verktyg och tillbehör från maskinen t.ex. stav, rengöringshuvud, spaltverktyg. Se till att soptunnan är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Sätt på maskinen.

Sätt maskinen i Max-läge.

Uppstår ljudet fortfarande?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

<p>Reservbeh&aring;llare till din uppr&auml;ttst&aring;ende dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

410 kr

Se mer

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

<p>Reservhuvuddel och skruvar till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

1 245 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att maskinen endast används på hårda golv. Maskinen fungerar inte på mattor.

Stäng av maskinen.

Avlägsna batteriet

Tryck upp spärrknappen för batteriet på ovansidan av handtaget och skjut ut batteriet från handtaget.

Montera batteriet

För in batteriet i handtaget tills det klickar ordentligt på plats.

Sätt på maskinen.

Löse detta problemet?

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Ta bort alla verktyg och tillbehör från maskinen t.ex. stav, rengöringshuvud, spaltverktyg. Se till att soptunnan är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen?

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används.

Eco-läge

Maskinens driftstid i Eco mode är upp till 20 minuter.

MAX-läge

Utformad för intensiv rengöring på ingrodd smuts, med upp till 5 minuters driftstid.

Ladda maskinen helt i 4 timmar.

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batteriernas livstid.

Fungerar maskinen som förväntat?

Batteri

Reservdelsnr 971189-01

Batteri

Batteri

Reservdelsnr 971189-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Batteri

Batteri

Reservdelsnr 971189-01

<p>Reservbatteri till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

1 245 kr

Se mer

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen.

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Ladda maskinen

Detta indikerar att maskinen behöver laddas. Ladda maskinen i 4 timmar.

Lysdioden på batteriet kommer att pulsera med ett blått LED-ljus under laddning och slocknar när det är fulladdat.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Maskinen stängs av om batteripaketet är kallare än 10 °C/50 °F. Detta för att skydda motorn och batteripaketet.

Maskinen har en automatisk avstängningsmekanism, så om det uppstår en blockering i någon del kommer maskinen att stängas av automatiskt. Detta kommer att ske efter att motorn har pulserat ett antal gånger (dvs. sätts på och stängs av i snabb följd).

Om maskinen är för kall kan du fortsätta att ha laddaren inkopplad. Laddningen genererar värme som hjälper till att hålla maskinens temperatur över 10 °C/50 °F.

Om filtret inte är korrekt isatt, startar inte apparaten när man trycker på startknappen.

Tryck på spärrknappen för batteriet på handtagets ovansida och skjut ut batteriet ur handtaget.

Ladda batteriet när du har tagit ut det från maskinen.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Batteri

Reservdelsnr 971189-01

Batteri

Batteri

Reservdelsnr 971189-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Batteri

Batteri

Reservdelsnr 971189-01

<p>Reservbatteri till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

1 245 kr

Se mer

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

<p>Reservhuvuddel och skruvar till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

1 245 kr

Se mer

Välj ett lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fuktig eller unken

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Endast filtret och de två tvättbara borsthuvudena från Dyson Omnidirectional Fluffy™-munstycket går att tvätta. Behållaren ska endast rengöras med en fuktig rengöringsduk. Tvättade och rengjorda delar måste vara helt torra innan de placeras i maskinen.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Den genomskinliga behållaren är inte diskmaskinssäker. Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren, eftersom det kan skada apparaten. Torka endast av den genomskinliga behållaren med en fuktig rengöringsduk.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Löse detta problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Sätt på och prova maskinen.

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Välj ett lämpligt alternativ

Dockningsstation

Reservdelsnr 971239-01

Dockningsstation

Dockningsstation

Reservdelsnr 971239-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Dockningsstation

Dockningsstation

Reservdelsnr 971239-01

<p>V&auml;ggst&auml;ll med laddningsstation f&ouml;r prydlig f&ouml;rvaring av din dammsugare.</p>

773 kr

Se mer

Du kanske måste ordna ett besök av en Dyson-expert.

Det verkar som om Floor Docks inte fungerar. En ny måste bytas ut av en Dyson-expert.

Kontakta oss. Vår svenska hjälplinje kan hjälpa dig att ordna med en tid.

Floor Docks

Reservdelsnr 971123-02

Floor Docks

Reservdelsnr 971123-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Floor Docks

Reservdelsnr 971123-02

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

<p>Reservbeh&aring;llare till din uppr&auml;ttst&aring;ende dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

410 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 971436-01

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 971436-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 971436-01

<p>Tv&aring; munstycken i ett &ndash; en borste och ett brett munstycke. F&ouml;r att enkelt kunna v&auml;xla mellan olika typer av reng&ouml;ring.<br /> &nbsp;</p>

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Filter

Reservdelsnr 965241-01

Filter

Filter

Reservdelsnr 965241-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Filter

Reservdelsnr 965241-01

<p>Filter till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

592 kr

Se mer

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

<p>Glider i alla riktningar f&ouml;r smidig och snabb reng&ouml;ring p&aring; h&aring;rda golv.</p>

1 148 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Skaft (420mm)

Reservdelsnr 971032-01

Skaft (420mm)

Skaft (420mm)

Reservdelsnr 971032-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Skaft (420mm)

Skaft (420mm)

Reservdelsnr 971032-01

<p>Reservskaft till din cylinderdammsugare fr&aring;n Dyson&nbsp;Omniglide&trade;.</p>

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Välj ett lämpligt alternativ

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Apparatens sugeffekt varierar beroende på vilket effektläge som har valts. Boost-läget har största effekten.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Ta bort alla verktyg och tillbehör från maskinen t.ex. stav, rengöringshuvud, spaltverktyg. Se till att soptunnan är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen?

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Filtret till Dyson V11-dammsugaren lufttorkas i 24 timmar.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen huvudsakligen används i Max-läge.

Löse detta problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Se till att maskinen endast används på hårda golv. Maskinen fungerar inte på mattor.

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Huvuddel och cyklon

Huvuddel och cyklon

Reservdelsnr 971200-02

<p>Reservhuvuddel och skruvar till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

1 245 kr

Se mer

Ta bort skyddet och borsthuvudet

Ta bort Hair screw-tillbehöret från maskinen.

Tryck upp bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa skyddet på munstycket.

Dra av skyddet på munstycket från verktygets huvuddel.

Leta efter hinder

Dra bestämt i borsthuvudet för att separera det från huvuddelen.

Leta efter och ta bort blockeringar från alla tre delar av ditt Hair screw-tillbehör

Hair screw-tillbehöret går inte att tvätta. Torka av det med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte heller rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt ihop hårskruvverktyget

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Skjut in höljet på verktygets huvuddel.

Tryck upp den röda spaken för att låsa rengöringshuvudets lock.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Tryck ner spärrknappen på munstycket för att lossa det från skaftet.

Tryck på knappen på ovansidan av munstycket för att lossa borstvalsarna. Skjut ut från munstycket.

Dra bort borstvalsarna från ändlocket och lägg ändlocket åt sidan. Ändlocket får inte tvättas.

Ta bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera om det finns några blockeringar i mynningen på munstycket (där munstycket är sammankopplat med skaftet). Se till att det inte byggs upp damm eller smuts i den lilla springan mellan borstvalsen och mynningen på munstycket.

Varje borstvals är konstruerad för att passa en specifik position på ändlocket, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borstvalsarna är monterade på rätt position. Skjut tillbaka de monterade borstvalsarna i munstycket.

Löse detta problemet?

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.