Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Purifier Hot+Cool™ Autoreact luftrenare/fläkt/värmefläkt
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

På/Av

Se till att maskinen är påslagen.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Ändras luftflödets hastighet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa kylläget.

Testa värmejusteringen.

Testa oscilleringen.

Testa vilotimern.

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Byta fjärrkontrollens batteri

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-11

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-11

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-11

<p>Reservfj&auml;rrkontroll till din luftrenare fr&aring;n Dyson.</p>

Tillfälligt slutsåld

202 kr

Värmeelement

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör luftrenaren i 1 minut på högsta temperatur.

Obs! Värmeelementen fungerar bara när luftflödet är riktat framåt.

Har detta löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Måltemperatur

Värmefläkten fungerar inte såvida inte måltemperaturen ligger över rumstemperaturen. Den temperatur som är inställd på maskinen är rummets måltemperatur, inte fläktens temperatur. När fläkten är i värmeläge ändras inte fläktens temperatur.

Tryck på den röda termostatknappen till det visas 37° C på den digitala displayen på huvuddelen.

Har ändringen av temperaturen till 37 °C löst problemet?

Fungerar ryckigt

Dysons värmefläktar och hot and cool-luftrenare har en positiv säkerhetsfunktion där maskinen stängs av automatiskt efter nio timmars kontinuerlig uppvärmning. Detta sker också om maskinen är inställd på auto och har tillhandahållit kontinuerlig värme i nio timmar. OBS! Den här funktionen kan inte stängas av.

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera med hjälp av fjärrkontrollen

Tryck på oscilleringsknappen på fjärrkontrollen.

Om det inte går att använda knapparna på fjärrkontrollen ska du prova att byta batterierna.

Avlägsna batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

OBS! Det uppstår en fördröjning på tre sekunder när du sätter på maskinen första gången efter att du har anslutit den eller när du byter kontaktdosor.

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens huvuddel.

Stängs maskinen av?

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Stängs maskinen av med hjälp av fjärrkontrollen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Vilken typ av doft?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera och rengör maskinen

För att din Dyson luftrenare + fläkt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du rengör den regelbundet och kontrollerar om det finns några blockeringar.

Torka av din maskin med en fuktig luddfri rengöringsduk om den är dammig.

Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppshålen i filtret och den lilla öppningen inuti loop amplifier.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Ditt filter kan behöva bytas. Kontrollera filtrets livslängd på skärmen, eller om det har samlats mycket damm i intaget.

Har detta löst problemet?

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

<h1>360° Glass HEPA+Carbon air purifier filter</h1>

Tillfälligt slutsåld

1 120 kr

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Puhdista suodattimen muovialueet puhtaalla liinalla.

Steg 1
Steg 2

Puhdista suodattimen muoviosat harjalla ja harjalla.

Steg 3

Jos koneen alaosassa näkyy merkkejä pölystä, harjaa se harjalla, kunnes kone on pölytön.

Steg 4

Har din maskin anslutits till Dyson Link-appen?

N.B. Please do not touch the mesh area of the filter.

Tryck på och håll ner knappen för Night mode på din fjärrkontroll.

Displayen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem, filterlivslängden återställs och maskinen är redo att användas.

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

När luftrenaren växlar från främre till bakre luftflöde kan det höras ett klickande ljud när motorn justerar riktningen.

Detta är ett normalt ljud från luftrenaren och är inte ett tecken på att något är fel med maskinen.

Hörs det klickande ljudet bara när maskinen oscillerar?

Kontrollera basdelen

Kontrollera om det finns skräp eller hinder runt maskinens basdel.

Försök att lossa filtren och sedan sätta dem på plats igen. Se till att de snäpper på plats ordentligt. När du sätter i filtren ska du trycka dem inåt och uppåt, och kontrollera att det inte är några glipor eller lösa områden.

Om filtren inte är ordentligt isatta kan det visas en varningstriangel på skärmen. Om detta händer ska du sätta i filtren ordentligt på nytt.

Har detta löst problemet?

Kontinuerlig övervakning

Alternativet för kontinuerlig övervakning används så att luftkvalitets-, temperatur- och fuktighetsdata ständigt kan skickas vidare till produkten och appen, även när luftrenaren är avstängd. Dessa sensorer har små fläktar som bibehåller luftflödet för kontinuerlig övervakning, men de bör inte ge upphov till störande ljud.

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen, vilket tyder på hög luftkvalitet, men fläkthastigheten fortfarande är hög. Det beror på att maskinen ständigt försöker upprätthålla en god luftkvalitet, och i situationer med rum som har otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Detta sker endast när maskinen är inställd på auto. Stäng av Auto-läget genom att välja läget Manuellt, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller i appen.

Kontinuerlig övervakning kan sättas på/stängas av genom att trycka på Auto-knappen på fjärrkontrollen i fem sekunder.

Testa maskinen på nytt

Har ljudet upphört?

Starta om maskinen

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har ljudet upphört?

ta bort filtren

Stäng av och koppla ur maskinen.

Välj en plats från listan i din enhet innan du bekräftar ditt val.

Du kan också välja att fylla i en egen plats genom att scrolla längst ner och redigera platsen.

Fyll i inköpsdatumet. Denna information behöver vi för din garanti.

Du rekommenderas att spara ditt köpbevis.

Ställ in din plats för att visa information om luftkvaliteten utomhus.

Upphörde ljudet när du avlägsnade filtren?

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

<h1>360° Glass HEPA+Carbon air purifier filter</h1>

Tillfälligt slutsåld

1 120 kr

Färgen på siffror och avläsningarna på skärmen är kopplade till luftkvaliteten i respektive kategori.

Grönt står för en god luftkvalitet, med en låg mängd föroreningar, medan rött står för en dålig luftkvalitet med en hög mängd föroreningar.

Olika kategorier kan ha olika nivåer av föroreningar samtidigt, så därför visas flera olika färger på skärmen.

Har detta löst problemet?

Gränssnittet är utformat för att fortsätta visas på den skärm du väljer. Kom ihåg att inte trycka på fjärrkontrollen av misstag.

Har detta löst problemet?

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen men fläkthastigheten fortfarande är hög.

Det beror på att maskinen alltid försöker upprätthålla en god luftkvalitet. I ett rum med otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare med en högre fläkthastighet för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Om du vill att fläkten ska gå tystare kan du välja att ändra luftflödets riktning bakåt eller ändra till manuellt läge och sänka luftflödets hastighet.

Har detta löst problemet?

Fel

Återställ maskinen.

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har detta löst problemet?

Nattläget fungerar inte

När maskinen är i nattläge känner maskinen automatiskt av den omgivande ljusnivån och justerar ljusstyrkan för standbyskärmen därefter.

Om rummet är ljust (om exempelvis belysningen är på), ställs skärmen in på lägsta ljusstyrka. Om rummet är mörkt (belysningen är släckt) stängs skärmen av.

I båda scenarierna kommer skärmens ljusstyrka att öka när du interagerar med maskinen.

Har detta löst problemet?

Starta om maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Se till att alla ytterdörrar och fönster är stängda.

Påbörja anslutning

Koppla in och testa maskinen.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har detta löst problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Flytta apparaten till ett annat rum.

Koppla in och testa maskinen.

Maskinen kopplas in i eluttaget.

Har detta löst problemet?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Ange wifi-lösenord för det valda nätverket.

<p>Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk </p>

Om du inte kan se ditt nätverk kan du välja det genom att följa anvisningarna i appen.

Säkerställ att din maskin är inom tillräckligt avstånd från ditt Wi-Fi och att ditt nätverk fungerar korrekt.

Nätverket kunde inte hittas

Uppdatera nätverkslistan

Appen hittar inte min maskin

Om du inte kan se din maskin kan du välja den genom att följa anvisningarna i appen.

<p>Välj ditt nätverk från listan med tillgängliga nätverk </p>

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Första gången du sätter på luftrenaren kommer gassensorerna att utföra en självkalibrering som tar en timma. Därefter fungerar de normalt.

Om det skulle inträffa ett strömavbrott under den här timman återupptas initieringsperioden där den avbröts.

Hur länge har luftrenaren varit på?

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Har detta löst problemet?

Fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Testa kylläget.

Kontrollerna för värmande och kylande effekt på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Testa värmejusteringen.

Testa luftflödet.

Knapparna för luftflöde på fjärrkontrollen till en Dyson Pure Hot+Cool luftrenare.

Testa vilotimern.

Vilolägestimern på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har bytet av batteri löst problemet?

Kontrollera maskinens basdel

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ luftrenaren på en plan, halkfri yta.

Kontrollera fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Oscillileringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Hot+Cool-luftrenaren.

Har detta löst problemet?

Rikta fjärrkontrollen mot luftrenarens basdel och testa kontrollerna.

Har detta löst problemet?

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Informationsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som Dyson luftrenser + vifte overvåker.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og filternivåer vises på LCD-skjermen.

Når en bestemt type forurensende stoff gjør at luftkvaliteten blir dårligere, vil LCD-skjermen vise et symbol for et forurensende stoffet.

Välj ett alterantiv för mer information

Varningsikoner

Om din maskin visar en varning så kan du testa att stänga av den och slå på den igen. Om varningen är kvar – kontakta Dysons kundtjänst.

Har detta löst problemet?

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 12 sekunderna.

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 24 timmarna.

Filter

Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och meddelar dig om när dina filter behöver bytas ut.

Fungerar maskinen som förväntat?

Fuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften, som visas i procent.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel gasförbränning vid matlagning och vid avgasutsläpp hos fordon.

Luftburna partiklar (PM10)

Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Det omfattar damm, mögelsporer och pollen.

Luftburna partiklar (PM2,5)

Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Dessa omfattar rök, bakterier och allergener.

Inomhustemperatur

Övervaka omgivningstemperaturen för att upprätthålla en behaglig miljö.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska föreningar är oftast lukter som kan vara potentiellt skadliga.

Sådana kan finnas i rengöringsprodukter, målarfärg och nya möbler.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Filter

Reservdelsnr 965432-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Reservdelsnr 965432-01

<h1>360° Glass HEPA+Carbon air purifier filter</h1>

Tillfälligt slutsåld

1 120 kr

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-11

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-11

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 969897-11

<p>Reservfj&auml;rrkontroll till din luftrenare fr&aring;n Dyson.</p>

Tillfälligt slutsåld

202 kr

Filterhölje

Reservdelsnr 969899-08

Filterhölje

Filterhölje

Reservdelsnr 969899-08

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filterhölje

Filterhölje

Reservdelsnr 969899-08

<p>Filterh&ouml;lje till din Dyson-maskin.</p>

Tillfälligt slutsåld

307 kr

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Använd båda händerna för att lyfta upp din maskin ur förpackningen och håll i basen.

Lyft inte upp maskinen genom att hålla i förstärkarslingan.

Steg 2

För ner HEPA- och kolfiberfiltret i det yttre höljet och placera det i maskinens bas. Tryck bestämt tills de båda yttre höljena klickat säkert på plats.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Plugg inn og skru på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd båda händerna för att lyfta upp din maskin ur förpackningen och håll i basen.

Lyft inte upp maskinen genom att hålla i förstärkarslingan.

Steg 2

För ner HEPA- och kolfiberfiltret i det yttre höljet och placera det i maskinens bas. Tryck bestämt tills de båda yttre höljena klickat säkert på plats.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Plugg inn og skru på.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Informationsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som Dyson luftrenser + vifte overvåker.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og filternivåer vises på LCD-skjermen.

Når en bestemt type forurensende stoff gjør at luftkvaliteten blir dårligere, vil LCD-skjermen vise et symbol for et forurensende stoffet.

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 12 sekunderna.

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 24 timmarna.

Luftburna partiklar (PM2,5)

Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Dessa omfattar rök, bakterier och allergener.

Luftburna partiklar (PM10)

Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Det omfattar damm, mögelsporer och pollen.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska föreningar är oftast lukter som kan vara potentiellt skadliga.

Sådana kan finnas i rengöringsprodukter, målarfärg och nya möbler.

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel gasförbränning vid matlagning och vid avgasutsläpp hos fordon.

Inomhustemperatur

Övervaka omgivningstemperaturen för att upprätthålla en behaglig miljö.

Fuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften, som visas i procent.

Filter

Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och meddelar dig om när dina filter behöver bytas ut.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen.

Standby On/Off

Tryck på knappen för Standby on/off på din Dyson luftrenare + fläkt eller fjärrkontrollen för att stoppa maskinen. Den kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten.

Luftflödets hastighet

Tryck på knappen för hastighetskontroll för att öka och minska luftflödets hastighet.

Oscillering På/Av

Tryck på oscilleringsknappen för att cirkulera luften i rummet och bläddra igenom vinkelinställningarna från 0° till 350°.

Informationsmeny

Trykk på denne knappen for å bla gjennom informasjonen som Dyson luftrenser + vifte overvåker.

Informasjon om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og filternivåer vises på LCD-skjermen.

Når en bestemt type forurensende stoff gjør at luftkvaliteten blir dårligere, vil LCD-skjermen vise et symbol for et forurensende stoffet.

Autoläge

Når du setter din Dyson luftrenser + vifte i Auto mode, vil sensorene på en intelligent måte justere maskinens innstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen din tar pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, og slår seg på igjen når luftkvaliteten blir dårligere.

Luftstrømshastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet og temperatur er oppnådd.

Luftflödets riktning

Trykk på knappen for luftstrømmens retning for å endre retningen på luftstrømmen fra forover til bakover.

Endre luftstrømmens retning for din personlige komfort.

Sett luftstrømmens retning på Fan mode for en luftstrøm fra forsiden som renser og avkjøler.

Luften blir renset kontinuerlig, uansett om luften går forover eller bakover.

Nattläge

I Night mode kommer din Dyson luftrenare + fläkt att fortsätta att övervaka och anpassa sig efter förändringar i luftkvaliteten, men bara med de tystaste inställningarna – och med LCD-skärmen nedtonad.

Vilotimer

Din Dyson luftrenser + vifteovn slår seg automatisk av etter valgt tidsperiode.

For å stille inn tiden: Trykk på knappen for å bla gjennom tidsalternativene. Når den har blitt aktivert, trykker du på Sleep timer-knappen en gang for å se valgt tid.

For å avbryte Sleep timer, trykk på Sleep timer-knappen to ganger.

Heating mode och Cooling mode

Tryck på knappen för att ställa in önskad rumstemperatur.

Din maskin kommer att pausa när den inställda temperaturen har uppnåtts.

Tryck på knappen för Cooling mode för att din maskin ska växla från heating mode till cooling mode.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Serienumret finns på följande platser: På framsidan av bruksanvisningen.

På ett avtagbart klistermärke på luftrenarens framsida.

På luftrenaren, under filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manuellt läge

Luftflödet kan ställas in manuellt med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen. Du kan välja en inställning från 1 (lågt luftflöde) till 10 (högt luftflöde), och på maskinens startskärm visas fläkthastigheten när den är i manuellt läge.

Autoläge

Når du setter din Dyson luftrenser + vifte i Auto mode, vil sensorene på en intelligent måte justere maskinens innstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen din tar pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, og slår seg på igjen når luftkvaliteten blir dårligere.

Luftstrømshastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet og temperatur er oppnådd.

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir visas diagrammet för luftkvaliteten i grönt. Luftkvaliteten fortsätter att övervakas och fläkten körs på låg hastighet i bakgrunden.

Om luftkvaliteten försämras, visas diagrammet för luftkvaliteten i rött och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Autoläge

Når du setter din Dyson luftrenser + vifte i Auto mode, vil sensorene på en intelligent måte justere maskinens innstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Maskinen din tar pause når målet for luftkvalitet er oppnådd, og slår seg på igjen når luftkvaliteten blir dårligere.

Luftstrømshastighet: Luftstrømmens hastighet øker til målet for luftkvalitet og temperatur er oppnådd.

Om målet för luftkvaliteten uppfylls blir visas diagrammet för luftkvaliteten i grönt. Luftkvaliteten fortsätter att övervakas och fläkten körs på låg hastighet i bakgrunden.

Om luftkvaliteten försämras, visas diagrammet för luftkvaliteten i rött och luftrenaren börjar automatiskt rena rummet på nytt.

Använda fjärrkontrollen för autoläge

Tryck på ”Auto”-knappen högst upp till höger på fjärrkontrollen.

Stäng av autoläget genom att trycka på samma knapp.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Nattläge

I Night Mode fortsetter din Dyson luftrenser + vifte å overvåke og reagere på endringer i luftkvaliteten, men kun med de mest stillegående innstillingene og med LCD-skjermen dimmet.

Trykk på knappen for Night mode og Sleep timer for å bla gjennom de ulike timeralternativene.

Tilpass innstillingene for Night mode i Dyson Link-appen.

Styrken reduseres til nivå 4 i manuell modus. Når nattmodus er aktivert, forblir styrken den samme hvis den allerede er under nivå 4. Dette kan endres manuelt ved behov. Skjermen lyser opp en liten stund, og deretter dimmes den som før. Styrken reduseres automatisk i automodus.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Följ stegen i videon.

Avlägsna batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?"

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Puhdista suodattimen muovialueet puhtaalla liinalla.

Steg 1
Steg 2

Puhdista suodattimen muoviosat harjalla ja harjalla.

Steg 3

Jos koneen alaosassa näkyy merkkejä pölystä, harjaa se harjalla, kunnes kone on pölytön.

Steg 4

Har din maskin anslutits till Dyson Link-appen?

N.B. Please do not touch the mesh area of the filter.

Tryck på och håll ner knappen för Night mode på din fjärrkontroll.

Displayen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem, filterlivslängden återställs och maskinen är redo att användas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Felkoder

Om din maskin visar en felkod så kan du testa att stänga av den och slå på den igen. Om felkoden är kvar – kontakta Dysons kundtjänst.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?