Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
  • Bild som visar hur det iklickbara batteriet plockas ut ur Dyson V11-dammsugaren.

    Äkta batteri till Dyson V11™ för byte eller ersättning

    Välj ditt batteri

    Observera att Dyson V11™-dammsugare använder två typer av batterier. Vissa använder ett iklickbart batteri, medan andra använder ett vanligt batteri som skruvas i. Det är viktigt att ta reda på vilket batteri som passar i din Dyson V11™-dammsugare. Vilket som gäller för dig tar du reda på genom att titta där handtaget går ihop med batteriet. Om du använder en stor röd knapp för att frigöra ditt batteri är din maskin utformad för det iklickbara batteriet, och i annat fall så ska du fortsätta genom att välja standardbatteriet som skruvas på plats.

Direkt från Dyson