Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf1

Hör av dig om du vill köpa Dyson-teknik till ditt företag.

Vanliga frågor

Var ska jag placera min luftrenande fläkt?

Din luftrenande fläkt är konstruerad för att rena ett enskilt rum, så du bör använda den där du tillbringar större delen av din tid hemma. Se till att det finns åtminstone en meters avstånd på alla sidor om maskinen där du placerar den, så att luften kan cirkulera effektivt.

Hur länge ska min luftrenande fläkt vara påslagen?

Din luftrenande fläkts autoläge är framtaget för att kontrollera luftkvaliteten i ditt hem för att du inte ska behöva göra det – på så sätt är den bara på när den måste. Om någon i ditt hem lider av allergi eller andningssvårigheter rekommenderar vi att du använder maskinens autoläge.

Hur vet jag när min luftrenande fläkt befinner sig i autoläge?

Om autoläget är aktiverat kommer AUTO lysa upp på LCD-skärmen på din luftrenande fläkt. När din maskin renar luften kommer AUTO att lysa vitt. När luften i rummet är renad kommer AUTO att lysa grönt och din luftrenande värmefläkt förblir inaktiv tills föroreningsnivåerna stiger igen.

Hör av dig om du vill köpa Dyson-teknik till ditt företag.

  • 1 Testat för filtreringseffektivitet vid 0,1 mikrometer (EN1822).
  • 2 Hulin et al, Respiratory Health and Indoor air pollutants based on quantitative exposure assessments, European Respiratory Journal, Oct 2012.
  • 3 Kräver en enhet för att köra appen, 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning eller mobildata, Bluetooth 4.0-stöd och iOS-version 10 eller Android-version 5 (eller högre). Standardavgifter för data och meddelanden kan tillkomma.