Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
Dyson sladdfri dammsugare

Ansvarsfulla inköp

Att ta ansvar

Närbild av 360-graderskamera

Bortom planeringsbordet

Leveranskedjor är komplexa och vår är inte annorlunda. För att kunna tillverka mer än 260 000 maskiner som varje vecka rullar ut ur fabrikerna, arbetar vi med flera hundra leverantörer över hela världen.

Dyson och dess leverantörer delar ett ansvar för miljön, och för de människor som är involverade i tillverkningen av Dyson-maskiner och komponenter. Vårt fokus på detta område är långsiktigt och kontinuerligt – eftersom det alltid finns ett bättre sätt att göra saker.

Närbild av 360-graderskamera

Bortom planeringsbordet

Leveranskedjor är komplexa och vår är inte annorlunda. För att kunna tillverka mer än 260 000 maskiner som varje vecka rullar ut ur fabrikerna, arbetar vi med flera hundra leverantörer över hela världen.

Dyson och dess leverantörer delar ett ansvar för miljön, och för de människor som är involverade i tillverkningen av Dyson-maskiner och komponenter. Vårt fokus på detta område är långsiktigt och kontinuerligt – eftersom det alltid finns ett bättre sätt att göra saker.

Dyson dammsugarkomponenter

Vi är krävande och drivna

Vi vill bara arbeta med leverantörer som delar vår strävan efter förbättring. Vi förväntar oss att de uppfyller internationella standarder för hälsa och säkerhet, arbetskraft och miljön.

Våra leverantörer arbetar enligt en etisk och miljömässig uppförandekod som täcker en rad olika ämnen, inklusive arbetstid, föreningsfrihet, miljöövervakning och rättvis disciplin.

Dyson-ingenjör undersöker komponenter

Få det att hända

Vårt företagsteam för socialt ansvar samarbetar med leverantörer för att säkerställa att koden följs, genom fjärrbedömningar, granskningar och platsbesök. Om en leverantör inte uppfyller våra standarder, letar vi upp en annan som gör det.

Vår brittiska "Modern Slave Act" ger mer detaljerad information om våra ansvarsfulla inköpsaktiviteter.

Fabriksproduktionslinje

Säkerhet, inbyggd

Varje Dyson-komponent måste uppfylla det europeiska direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen (RoHS). Dyson följer också REACH, den europeiska förordningen om registrering av kemikalier.

Nästa

Teknikens framtid