Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
Ritning av Dyson-dammsugare

WEEE-återvinning

WEEE – Elektriskt och elektroniskt avfall

Vintage Dyson-dammsugare

Vårt ansvar gentemot miljön

När vi designar, tillverkar och distribuerar våra maskiner, är vi skyldiga att skydda vår miljö. Men vårt ansvar går också långt utöver detta, till den punkt då dessa maskiner når slutet av sina livslängder. Det är därför vi tillämpar EU:s WEEE-direktiv (Direktivet för elektrisk och elektroniskt avfall), som säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Symbol med en överkryssad soptunna med hjul

Symbolen med en överkryssad soptunna med hjul

Elektrisk och elektronisk utrustning som tillverkades efter 13 augusti 2005 bör ha denna symbol på förpackningen eller produkten. Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfallet. Skicka produkten antingen till reparation eller återanvändning eller återvinn den på din närmaste återvinningscentral.

Batteriikon

REPIC eBatt system för regelefterlevnad

Regelefterlevnadssystemet REPIC eBATT är utformat för att uppmuntra till återvinning av avfallsbatterier av tillverkare. Dyson är medlem i detta system, med följande registreringsnummer:

Registreringsnummer för batteriproducent

Dyson Limited - BPRN00316