Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
Ritning av Dyson-dammsugare

WEEE-återvinning

WEEE – Elektriskt och elektroniskt avfall

Vintage Dyson-dammsugare

Vårt ansvar gentemot miljön

När vi designar, tillverkar och distribuerar våra maskiner, är vi skyldiga att skydda vår miljö. Men vårt ansvar går också långt utöver detta, till den punkt då dessa maskiner når slutet av sina livslängder. Det är därför vi tillämpar EU:s WEEE-direktiv (Direktivet för elektrisk och elektroniskt avfall), som säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Vad är WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet (Direktivet för elektrisk och elektroniskt avfall) är ett EU-initiativ som anger hur man på ett säkert och ansvarsfullt sätt samlar in, återvinner och återanvänder alla typer av elektriskt och elektroniskt avfall. Det täcker all utrustning med en kontakt eller ett batteri.

Vad betyder WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet är en europeisk lag som innebär skyldigheter för alla EU-länder, i syfte att minimera effekterna av elektriska och elektroniska varor på miljön. Det kräver en hög nivå av insamling (inklusive separat insamling) av WEEE-avfall för behandling, återvinning och miljövänligt bortskaffande, så att mängden WEEE-avfall som går till deponier minskas avsevärt.

Hur fungerar WEEE-direktivet?

Alla tillverkare, såsom Dyson, ansvarar för bortskaffande av elektriska varor som nått slutet av sin livslängd på ett miljövänligt sätt.

När trädde den i kraft?

Det trädde i kraft i Storbritannien den 1 juli 2007, och hade fasats in i andra europeiska länder under de föregående två åren.

Varför händer detta?

Under vår livstid kasta var och en av oss i genomsnitt 3,3 ton elektriska varor. För att skydda vår miljö, måste vi titta på sätt att bli mer hållbara.

Vad gör Dyson för att bidra till detta?

Våra produkter kan innehålla farliga material som kan påverka hälsan och miljön negativt, om de inte kastas på rätt sätt. Vi har fokus på säker återvinning av WEEE som vi producerar, och ingår i det största system för regelefterlevnad, vid namn REPIC (Recycling Electrical Producers Industry Consortium). REPIC hjälper oss och andra stora tillverkare av elektronisk och elektrisk utrustning att uppnå WEEE-målen. Om du köper en Dyson upprättstående modell eller cylindermodell direkt från oss kan vi ta emot din damsugare och återvinna den åt dig. Dyson är också medlem i distributörens återvinningsprogram, genom vilket återförsäljare finansierar anläggningar för insamling av elektrisk avfallsutrustning.

Vad måste jag göra?

Ingenting, för tillfället. Men när det är dags att byta ut din gamla elektriska utrustning, kan du ta med den till en särskild insamlingsanläggning (DCF) i ditt område för att återvinna den. Besök www.recycle-more.co.uk för att hitta din närmaste DCF.

Symbol med en överkryssad soptunna med hjul

Symbolen med en överkryssad soptunna med hjul

Elektrisk och elektronisk utrustning som tillverkades efter 13 augusti 2005 bör ha denna symbol på förpackningen eller produkten. Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfallet. Skicka produkten antingen till reparation eller återanvändning eller återvinn den på din närmaste återvinningscentral.

Batteriikon

REPIC eBatt system för regelefterlevnad

Regelefterlevnadssystemet REPIC eBATT är utformat för att uppmuntra till återvinning av avfallsbatterier av tillverkare. Dyson är medlem i detta system, med följande registreringsnummer:

Registreringsnummer för batteriproducent

Dyson Limited - BPRN00316