Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson slaveri- och människohandelsuttalande 2017

Dyson är ett teknikföretag med kontor över hela världen, inklusive i Storbritannien, Singapore, Malaysia och Filippinerna. Vi är fast beslutna att bedriva en etisk och miljömässigt ansvarsfull verksamhet. 

Dyson och dess leverantörer arbetar enligt en etisk och miljömässig uppförandekod som fastställer Dysons krav när det gäller arbetspraxis, hälsa och säkerhet, ansvarsfulla inköp och miljöstandarder. Dyson är tydliga med att tvångsarbete i någon form är oacceptabelt.

Dyson har ett särskilt team för socialt ansvar (CSR) som arbetar med leverantörer genom en rad olika bedömningar, med hjälp av den etiska databasen Sedex, leverantörsutbildningar och revisioner. Dyson använder information från Sedex riskbedömningar för att underlätta prioriteringen av leverantörer när det gäller revision. Utöver revisioner driver Dyson en oberoende telefonlinje för arbetare, där de kan ta kontakt och ta upp frågor som rör arbetsförhållanden.

Revisioner utförs av Dyson-revisorer eller av oberoende CSR-revisorer. För att fullt ut förstå arbetsmiljön i en leverantörsanläggning, intervjuar revisorerna ett urval av arbetskraften utan att ledningen är närvarande. 

 

Undertecknad av:

  • Jim Rowan, VD

Detta uttalande har gjorts i enlighet med 54§1 i Modern Slavery Act 2015 och utgör Dysons uttalande för slaveri och människohandel.