Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Omni-glide +
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Min maskin har redan varit ansluten

Tömma behållaren – steg för steg

Töm så snart smutsen når MAX-märket - se till att behållaren inte blir överfull. Se till att maskinen är urkopplad från laddaren innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

Töm ut smutsen

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Testa maskinen

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på maskinen.

Ställ in Max-läget på maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaftet på en Dyson Cyclone V10 sladdlös skaftdammsugare kontrolleras i båda ändar.

Sätt tillbaka städmunstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet och anslut skaftet till apparaten igen.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Stäng av maskinen.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Kontrollera höljets öppning

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Fäst skaftet och städmunstycket och testa apparaten.

Har det här löst problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Sätt på och prova maskinen.

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Ommontering

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen främst används i Max-läget.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Titta efter ändlocket på sidan på det motoriserade minimunstycket. Med ett mynt, vrid ändlocket motsols ett kvarts varv, för att ta bort borsthuvudet.

OBS: En hänglåsikon med hänvisningspilar visar hur du låser upp ändlocket.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från Quick-release motordrivet minimunstycke och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Borsthuvudet och locket byts ut.

Har det här löst problemet?

Rensa golvmunstycket

Tryck på munstyckets spärrknapp för att lossa det från handtaget.

Tryck på knappen ovanpå munstycket för att lossa borsthuvudena. Dra ut dem ur munstycket.

Dra ut borsthuvudena ut ändlocket och lägg ändlocket på ena sidan. Undvik att tvätta det.

Rensa bort allt hår och fibrer. Kontrollera munstyckets mynning (där munstycket ansluter till skaftet) för eventuella blockeringar. Se till att det inte finns något damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borsthuvudet och munstyckets mynning.

Varje borsthuvud är konstruerat för att motsvara ett specifikt läge på ändkåpan, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borsthuvudena sitter i rätt läge. Skjut tillbaka de monterade borsthuvudena i munstycket.

Har det här löst problemet?

Tvättbara borstar - steg för steg

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Tryck på munstyckets spärrknapp för att lossa det från handtaget.

Tryck på knappen ovanpå munstycket för att lossa borsthuvudena. Dra ut dem ur munstycket.

Dra ut borsthuvudena ut ändlocket och lägg ändlocket på ena sidan. Undvik att tvätta det.

Håll borsthuvudena under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd och smuts. Fortsätt tvätta tills vattnet inte längre är smutsigt.

Ställ borstarna upprätt. Låt torka helt i minst 24 timmar. Se till att borstarna är helt torra innan de sätts tillbaka.

Varje borsthuvud är konstruerat för att motsvara ett specifikt läge på ändkåpan, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borsthuvudena sitter i rätt läge. Skjut tillbaka de monterade borsthuvudena i munstycket.

Munstycket är inte tvättbart och bör endast torkas av med en fuktig, luddfri trasa.

Sätt tillbaka städmunstycket på maskinen.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Kontrollera behållarens inlopp

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

<p>Reservbeh&aring;llare till din uppr&auml;ttst&aring;ende dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

410 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Välj lämpligt alternativ

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Apparatens sugeffekt varierar beroende på vilket effektläge som har valts. Boost-läget har största effekten.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen?

Stäng av maskinen.

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Kontrollera höljets öppning

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Se till att maskinen endast används på hårda golv. Maskinen fungerar inte på heltäckningsmattor.

Stäng av maskinen.

Avlägsna batteriet

Tryck upp batteriets spärrknapp överst på handtaget och dra ut batteriet ur handtaget.

Montera batteriet

Rikta in ditt batteri mot handtaget och skjut in det. Tryck ordentligt tills det klickar på plats.

Sätt på maskinen.

Har det här löst problemet?

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Pulserar maskinen?

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används.

Eco-läge

Maskinen körs i upp till 20 minuter i Eco-läget.

Max-läge

Utformad för intensiv rengöring på ingrodd smuts, med upp till 5 minuters driftstid.

Ladda maskinen helt i 4 timmar.

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batteriernas livstid.

Fungerar maskinen som förväntat?

Testa maskinen

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen.

Kontrollera maskinens basdel

Ladda maskinen

Detta indikerar att maskinen behöver laddas. Placera maskinen på laddning i 4 timmar.

LED-lampan längst ner på handtaget pulserar med en blå LED-lampa vid laddning och lampan slocknar när den är fulladdad.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Fuktig eller unken

En fuktig eller unken lukt uppstår när cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det behöver inte var direktkontakt med vatten, till exempel kan ett fuktigt djurhår som dammsugs upp blandas med dammet i cyklonen och därmed orsaka lukten.

Lukten kan även uppstå om filtret fortfarande är fuktigt när det sätts tillbaka i maskinen.

Endast filtret och de två tvättbara borstarna från Dyson Omnidirectional Fluffy™-munstycket kan tvättas. Behållaren kan endast rengöras med en fuktig trasa. Tvättade och rengjorda delar måste vara helt torra innan de återmonteras på maskinen.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Följ samtliga steg nedan:

Råd kunden att inte använda maskinen.

Den genomskinliga behållaren är inte diskmaskinssäker. Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren, eftersom det kan skada apparaten. Torka endast av den genomskinliga behållaren med en fuktig rengöringsduk.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Detta tyder på att filtret behöver tvättas. Följ stegen i videon.

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Sätt på och prova maskinen.

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Välj lämpligt alternativ

Dockningsstation

Reservdelsnr 971239-01

Dockningsstation

Dockningsstation

Reservdelsnr 971239-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Dockningsstation

Dockningsstation

Reservdelsnr 971239-01

<p>V&auml;ggst&auml;ll med laddningsstation f&ouml;r prydlig f&ouml;rvaring av din dammsugare.</p>

773 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965275-01

<p>Reservbeh&aring;llare till din uppr&auml;ttst&aring;ende dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

410 kr

Se mer

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965257-01

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965257-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 965257-01

<p>Tv&aring; munstycken i ett &ndash; en borste och ett brett munstycke. F&ouml;r att enkelt kunna v&auml;xla mellan olika typer av reng&ouml;ring.</p>

Tillfälligt slutsåld

265 kr

Filter

Reservdelsnr 965241-01

Filter

Filter

Reservdelsnr 965241-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Filter

Filter

Reservdelsnr 965241-01

<p>Filter till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Flerriktat Fluffy™-munstycke

Reservdelsnr 965264-01

<p>Glider i alla riktningar f&ouml;r smidig och snabb reng&ouml;ring p&aring; h&aring;rda golv.</p>

1 148 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Skaft (420mm)

Reservdelsnr 971032-01

Skaft (420mm)

Skaft (420mm)

Reservdelsnr 971032-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Skaft (420mm)

Skaft (420mm)

Reservdelsnr 971032-01

<p>Reservskaft till din cylinderdammsugare fr&aring;n Dyson&nbsp;Omniglide&trade;.</p>

Tillfälligt slutsåld

592 kr

Avlägsna filtret

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Insidan av filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Meshpartiet på filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Filtret till en Dyson V11-dammsugare sköljs av under rinnande vatten.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Torkning

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Filtret till Dyson V11-dammsugaren lufttorkas i 24 timmar.

Ommontering

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen främst används i Max-läget.

Har det här löst problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att maskinen endast används på hårda golv. Maskinen fungerar inte på heltäckningsmattor.

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

Rensa golvmunstycket

Tryck på munstyckets spärrknapp för att lossa det från handtaget.

Tryck på knappen ovanpå munstycket för att lossa borsthuvudena. Dra ut dem ur munstycket.

Dra ut borsthuvudena ut ändlocket och lägg ändlocket på ena sidan. Undvik att tvätta det.

Rensa bort allt hår och fibrer. Kontrollera munstyckets mynning (där munstycket ansluter till skaftet) för eventuella blockeringar. Se till att det inte finns något damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borsthuvudet och munstyckets mynning.

Varje borsthuvud är konstruerat för att motsvara ett specifikt läge på ändkåpan, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borsthuvudena sitter i rätt läge. Skjut tillbaka de monterade borsthuvudena i munstycket.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvättbara borstar - steg för steg

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Tryck på munstyckets spärrknapp för att lossa det från handtaget.

Tryck på knappen ovanpå munstycket för att lossa borsthuvudena. Dra ut dem ur munstycket.

Dra ut borsthuvudena ut ändlocket och lägg ändlocket på ena sidan. Undvik att tvätta det.

Håll borsthuvudena under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd och smuts. Fortsätt tvätta tills vattnet inte längre är smutsigt.

Ställ borstarna upprätt. Låt torka helt i minst 24 timmar. Se till att borstarna är helt torra innan de sätts tillbaka.

Varje borsthuvud är konstruerat för att motsvara ett specifikt läge på ändkåpan, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borsthuvudena sitter i rätt läge. Skjut tillbaka de monterade borsthuvudena i munstycket.

Munstycket är inte tvättbart och bör endast torkas av med en fuktig, luddfri trasa.

Sätt tillbaka städmunstycket på maskinen.

Sätt på och prova maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

När det motoriserade Quick release-minimunstycket är avlägsnat från maskinen, vänd det uppochner och öppna låsanordningen.

Titta efter ändlocket och vrid det motsols ett kvarts varv med hjälp av ett mynt för att ta bort borsthuvudet.

OBS: En hänglåsikon med hänvisningspilar visar hur du låser upp ändlocket.

Locket och borsthuvudet kopplas bort.

Lossa borsten från Quick-release motordrivet minimunstycke och rensa bort eventuellt hår eller fibrer. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i städmunstyckets hals (där städmunstycket kopplas ihop med skaftet). Se till att det inte har samlats damm eller smuts i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Munstycket kontrolleras för blockeringar

Filtret måste sköljas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen mestadels används i Boost-läget. p>

Borsthuvudet och locket byts ut.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Min maskin har redan varit ansluten

Se till att du tömmer behållaren så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Om dammet i behållaren övergår MAX-markeringen, kan det extra dammet dras in direkt i filtret och orsaka en blockering.

Har det här löst problemet?

Töm så snart smutsen når MAX-markeringen – låt den inte bli överfull. Säkerställ att maskinen är bortkopplad från laddaren innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

Tömma dammbehållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Repor eller märken på skaftet

Det kan uppstå märken på skaftet när den har kommit i kontakt med målade ytor, till exempel en dörrkarm.

Märkena kan avlägsnas genom att torka av dem med en fuktig trasa.

Har det här löst problemet?

Manual

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Min maskin har redan varit ansluten

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Alla tillbehör som medföljer maskinen passar direkt på skaftet eller dammbehållarens öppning.

Se till att fästanordningarna är i jämnhöjd och snäpp fast tillbehören i änden av skaftet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Såhär tar du bort click-in-batteriet

Tryck upp batteriets spärrknapp överst på handtaget och dra ut batteriet ur handtaget.

Din maskin kan ha två olika längder på skaftet. Om du behöver ersätta det, se till att välja rätt längd.

Rikta in ditt batteri mot handtaget och skjut in det. Tryck ordentligt tills det klickar på plats.

Såhär underhåller du batterierna

Om du har ett extra click-in-batteri rekommenderar vi att du laddar det helt snart efter att du har köpt det, och byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batterilivet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Min maskin har redan varit ansluten

Laddning av apparaten

För en optimal användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar din maskin, och eventuella extra batterier, helt så snart du packat upp den ur förpackningen och efter varje rengöringstillfälle.

Anslut laddaren direkt till laddningsplatsen på maskinens handtag. Du kan också ansluta till din docka som visas i instruktionsmanualen som levererades med din docka.

Sätta tillbaka batteriet

Det kan ta upp till 4 timmar att ladda batteriet helt.

Såhär underhåller du batterierna

Batteriet har konstruerats för att vara på laddning.

Maskinen är utformad för att stängas av om batteritemperaturen är under 10 °C (50° F) för att skydda motorn och batteriet.

Ladda inte eller förvara maskinen under denna temperatur.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Skruvinstallation

Du kan bidra till att förlänga batteriets livslängd genom att låta maskinen svalna innan den laddas.

För att installera dockan med skruvar behöver du en penna, två lämpliga skruvar och två väggproppar.

Om din maskin levereras med två längder på skaftet, välj den längd du använder oftast.

Rikta in maskinen mot väggen med munstycket pressat mot den.

Markera med pennan på väggen, där det indikeras av klistermärket.

Borra hålen där de är markerade och sätt in väggpropparna i hålen. Skruva dockan säkert på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Såhär installerar du laddningsstationen

Ta bort klistermärket.

För att sätta fast dockan med den dubbelhäftande tejpen börjar du med att ta bort pappret från ena sidan av fliken. Fäst sedan tejpen på dockan med den röda fliken längst ner.

Du kan bidra till att förlänga batteriets livslängd genom att låta maskinen svalna innan den laddas.

För att installera dockan med skruvar behöver du en penna, två lämpliga skruvar och två väggproppar.

Om din maskin levereras med två längder på skaftet, välj den längd du använder oftast.

För att montera din docka med hjälp av den klibbiga dynan, ta bort skyddspappret från ena sidan av fliken. Håll fast dynan på din docka med den röda fliken längst ner.

Ta bort klistermärket från dockan och skyddspappret från den klibbiga dynan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hitta maskinens serienummer

Serienumret finns på följande platser:

På manualens framsida.

På kartongen som apparaten levererades i.

Under det avtagbara filtret på huvudkroppen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Min maskin har redan varit ansluten

Tvätta filtret – steg för steg

Avlägsna filterenheten genom att vrida den motsols. Dra försiktigt bort den från apparaten.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Rengör filterenhetens veckade pappersdel först. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt och låt kallt vatten rinna över det veckade papperet. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Rengör sedan filterenhetens skumgummidel. Håll filterenheten under rinnande, kallt vatten med skumgummidelen nedåt så att smutsigt vatten inte kontaminerar den veckade pappersdelen. Spola kallt vatten över insidan och utsidan av skumgummidelen och krama den försiktigt för att avlägsna smuts. Fortsätt rengöringen tills vattnet är klart.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med kallt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Överskott av vatten skakas ur filtret på Dyson V11-dammsugaren genom att skaka det i alla riktningar.

Låt filterenheten torka helt i torr miljö med bra ventilation i minst 24 timmar. Se till att den är helt torrt innan du sätter tillbaka den.

Tillbehör

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger mycket fint damm eller om maskinen främst används i Max-läget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöring av dammbehållaren

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rensa golvmunstycket

Tryck på munstyckets spärrknapp för att lossa det från handtaget.

Tryck på knappen ovanpå munstycket för att lossa borsthuvudena. Dra ut dem ur munstycket.

Dra ut borsthuvudena ut ändlocket och lägg ändlocket på ena sidan. Undvik att tvätta det.

Rensa bort allt hår och fibrer. Kontrollera munstyckets mynning (där munstycket ansluter till skaftet) för eventuella blockeringar. Se till att det inte finns något damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borsthuvudet och munstyckets mynning.

Varje borsthuvud är konstruerat för att motsvara ett specifikt läge på ändkåpan, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borsthuvudena sitter i rätt läge. Skjut tillbaka de monterade borsthuvudena i munstycket.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvättbara borstar - steg för steg

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Tryck på munstyckets spärrknapp för att lossa det från handtaget.

Tryck på knappen ovanpå munstycket för att lossa borsthuvudena. Dra ut dem ur munstycket.

Dra ut borsthuvudena ut ändlocket och lägg ändlocket på ena sidan. Undvik att tvätta det.

Håll borsthuvudena under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd och smuts. Fortsätt tvätta tills vattnet inte längre är smutsigt.

Ställ borstarna upprätt. Låt torka helt i minst 24 timmar. Se till att borstarna är helt torra innan de sätts tillbaka.

Varje borsthuvud är konstruerat för att motsvara ett specifikt läge på ändkåpan, en mindre grå och större svart sektion. Det är viktigt att båda borsthuvudena sitter i rätt läge. Skjut tillbaka de monterade borsthuvudena i munstycket.

Munstycket är inte tvättbart och bör endast torkas av med en fuktig, luddfri trasa.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta inte någon del av maskinen i diskmaskin. Undvik även att använda rengöringsmedel, polermedel och luftfräschare.

Det motoriserade minimunstycket med quick-release är inte tvättbart. Torka av med en fuktig luddfri trasa.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Den genomskinliga behållaren är inte diskmaskinssäker. Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren, eftersom det kan skada apparaten. Torka endast av den genomskinliga behållaren med en fuktig rengöringsduk.

Töm dammbehållaren före rengöring.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?